ГалерияНачало

Личните предпазни средства и тяхната липса

Години наред, служителите в МВР сами си осигуряват необходимите им консумативи, техника, оборудване, лични предпази средства и др.
Изненадващото в случая, е че въпреки очакваната трета вълна на COVID-19, обявеното извънредно положение и широко оповестяваното правило за дезинфекция, МВР продължава да НЕ осигурява на служителите си необходимите предпазни средства. А работещите в системата продължават да си купуват консумативи и дезинфектанти с лични средства.
СФСМВР проведе изследване на рисковите и стресовите фактори в МВР и анализ на тяхната промяна през последните 5 години. Части от споделените позиции и направени заключения, ще публикуваме под формата на инфографики, които са част от информационната кампания „Стресът и рискът в МВР“.Кампанията се реализира по проект „Най-новото предизвикателство пред достойните условия на труд: управлението на професионалния стрес и риска на работното място“, финансиран от Иновация Норвегия и изпълняван от СФСМВР в партньорство с норвежкия синдикат Fagforbundet.