За проекта

Проведе се заключителна конференция по проект „Най-новото предизвикателство пред достойните условия на труд: управлението на професионалния стрес и риска на работното място“

На 24 ноември 2022 г. в град София се проведе заключителна конференция по проект „Най-новото предизвикателство пред достойните условия на труд:

Read more