За проектаНачало

Каква е целта на проекта и защо го реализираме?

На 1 януари 2020 г., Синдикална федерация на служителите в МВР (СФСМВР) започна изпълнението на проектНай-новото предизвикателство пред достойните условия на труд: управлението на професионалния стрес и риска на работното място“, финансиран от Иновация Норвегия, чиято основна цел е да установи каква е промяната в условията на труд и факторите, причиняващи стрес в МВР за периода 2014-2020 г. и да предложи устойчиви решения за справяне с тези предизвикателства.

Проектът надгражда, реализирания в периода 2013 – 2014 г. – „Професионалният стрес: най-голямото предизвикателство за достойните условия на труд“ в рамките, на който бяха установени факторите причиняващи професионален стрес, идентифицирани характеристиките на МВР и бе изготвена нова концепция за вземане на решения и провеждане на социален диалог, в която активно да участват гражданите.

Настоящият проект има за цел да устнови промяната по отношение на стреса и факторите, които го причиняват в МВР през последните 5 години, но надгражда предишния като добавя темата за управлението на риска на работното място и условията на труд.