За проектаНачалоНовини

Проведе се двудневен уъркоп с партньорите по проекта

На 12 и 13 март 2020 г. бе проведен двудневен онлайн уъркшоп, в който участваха членовете на УС на СФСМВР и партньорите по проекта от Fagforbundet и KS.

Участие в работния семинар взе и  г-н Стефан Балабанов – зам.-министър на вътрешните работи, който поздрави участниците в уъркшопа и сподели своите високи очаквания за резултатите, които ще бъдат постигнати не само от него, но и от целия проект.

По време на  работната среща бяха представени историята на синдикатите в Кралство Норвегия и Република България, бе споделен натрупаният синдикален опит и култура по отношение на пожарникарите и полицаите.

Норвежките партньори споделиха основните си принципи на работа в правоохранителните структури и пожаpна и разказаха за взаимодействието между службите, отговорни за безопасните и достойни условия на труд и синдикатите.

Представителите на СФСМВР проявиха изключителен интерес  към социалните пакети,  предоставяни на членовете на синдикатите в Кралство Норвегия по отношение на условията на труд и минимални (базисни) условия, които трябва да са гарантирани от работодателя, а също така и към начина, по който са организирани и водени преговорите за безопасните и достойните условия на труд и механизмите за договаряне.

Във втория ден на работния семинар, бяха обсъдени политиките и практиките по отношение на достойните условия на труд, които могат да бъдат адаптирани от Кралство Норвегия и приложени в България и по-конкретно в МВР и начинът, по който да се структурират тези предложения, за да бъдат представени на Министъра на вътрешните работи в България.