За проектаНачалоНовини

Започва провеждането на обучения за членове на СФСМВР

На 15 и 16 май 2021 г. ще се проведе първото от 10 обучения за повишаване знанията и уменията на членове на СФСМВР по проект „Най-новото предизвикателство пред достойните условия на труд: управлението на професионалния стрес и риска на работното място“, финансиран от Иновация Норвегия.

Обученията ще се проведат в 9 населени  места, като в София ще са две – едното ще е за членове на СФСМВР от дружества в СДВР, а второто ще е за членове от дружества на територията на Област София.

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЯТА:  повишат знанията иуменията на членовете на СФСМВР за управление на риска и стреса на работните места, както и за провеждане на преговори на местно, областно и национално ниво с представители на МВР и различни институции, целящи подобряване на условията на труд и реализиране на основните приоритети за повишаване на качеството и ефективността на дейностите в МВР чрез: 

ВКЛЮЧЕНИ В ТЕМИ: Безопасни условия на труд – добри практики, Асертивна комуникация, Водене на преговори, Управление на промяната, Лидерство

Всяка от темите, посветени на развитието на меки умения, са разгърнати в отделни модули, съдържащи теоретична и практическа част.

ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯТА: 

Дата Място на провеждане на обучението Дружества по области,  които ще бъдат включени в обучението
15-16 май 2021 г. Град София София-град
29-30 май 2021 г. Град София Области:  София, Перник и Кюстендил
12-13 юни 2021 г. Град Благоевград Области: Благоевград, Петрич, Гоце Делчев и Сандански
26-27 юни 2021 г. Град Пловдив Области: Пловдив, Пазарджик и Смолян
10-11 юли 2021 г. Град Стара Загора Области: Стара Загора, Хасково и Кърджали
24-25 юли 2021 г. Град Велико Търново Области: Велико Търново, Търговище, Русе и Разград
7-8 август 2021 г. Град Бургас Области: Бургас, Ямбол и Сливен
21-22 август 2021 г. Град Варна Области: Варна, Добрич, Шумен и Силистра
18-19 септември 2021 г. Град Враца Области:  Враца, Монтана и Видин
2 -3 октомври 2021 г. Град Плевен Области: Плевен, Ловеч и Габрово