ГалерияНачалоНовини

Служителите не са сигурни за местата си!

Усещането на служителите е, че важни в МВР са само министърът, главният секретар и директорите на главните дирекции. Всички останали директори и началници се представят като политически зависими и в този смисъл – незначителни и временни. Това означава, че „престижните етажи“ в МВР са някъде много „нависоко“ и в този смисъл твърде отдалечени от редовите служители и обикновените граждани, които имат нуждата от преки контакти и впечатления, за да изградят самочувствие или да формират респект към институциите и професията.
Изследването регистрира наличието на враждебност на низшите териториални структури по отношение на висшите, тоест на участъците и управленията, спрямо министерството и главните дирекции. Според участниците, там системата „обраства“ с паразитиращи структури и служители, които нищо не правят, затова се стига до съотношение от 30 хиляди души администрация и началници, които живеят и работят в благополучие и под 20 хиляди души „на терен“, които работят за по 800 – 900 лева на месец и изнемогват.
Налице е двойна обусловеност – от една страна влошаването на човешките ресурси ерозира допълнително обществения престиж на професията, от друга, лошият и имидж вторично намалява интереса на младите хора към МВР и специално към полицията.
Лошото качество на състава влияе крайно неблагоприятно на Work Involvementа – на ангажираността на служителите с работата, тъй като работното място и среда стават неприятни – на никого не му се работи сред мнозинство от неинтелигентни конформисти.

СФСМВР проведе изследване на рисковите и стресовите фактори в МВР и анализ на тяхната промяна през последните 5 години. Части от споделените позиции и направени заключения, ще публикуваме под формата на инфографики, които са част от информационната кампания „Стресът и рискът в МВР“.Кампанията се реализира по проект „Най-новото предизвикателство пред достойните условия на труд: управлението на професионалния стрес и риска на работното място“, финансиран от Иновация Норвегия и изпълняван от СФСМВР в партньорство с норвежкия синдикат Fagforbundet.