ГалерияНачалоНовини

Политическите назначения демотивират!

Aспект на нелегитимното кариерно израстване са политическите назначения, които обхващат както високите нива – директорите на областни дирекции, така и често пъти значително по-ниски позиции. Особено в малките градове смяната на управляващата политическа сила на национално ниво води до масова политическа чистка в структурите на МВР в общинския център.
Компромисът с кариерното развитие и примирението, че то е „за други“ директно зачертава служителя от полето на Work involvement. В добрия случай, изграждането на компромиса може да ги отведе в зоната на Job involvement – на хората, които гледат на работата като на средство за препитание и поради това я изтласкват на доста по-задно място в системата си от ценности и приоритети.
Отказът от кариерно развитие, предопределен от разбирането, че то така или иначе е невъзможно, понижава конкуренцията между йерархичните нива, поколенията и отделните служители в МВР и допълнително улеснява просперитета на посредствените връзкари. Очевидно е също така, че „запушването“ на определени позиции и нива драстично понижава мотивацията, а оттам и ефективността в работата, защото каквото и да направиш, усилията ти няма да бъдат възнаградени от външните фактори.
СФСМВР проведе изследване на рисковите и стресовите фактори в МВР и анализ на тяхната промяна през последните 5 години. Части от споделените позиции и направени заключения, ще публикуваме под формата на инфографики, които са част от информационната кампания „Стресът и рискът в МВР“.Кампанията се реализира по проект „Най-новото предизвикателство пред достойните условия на труд: управлението на професионалния стрес и риска на работното място“, финансиран от Иновация Норвегия и изпълняван от СФСМВР в партньорство с норвежкия синдикат Fagforbundet.