За проектаНачалоНовини

Проведе се регионалният форум в Бургас

На 6 юни 2022 г. бе проведен регионален форум на тема „Рискът, стресът, националните и регионални проблеми в МВР: възможните и устойчиви решения“ в град Бургас.

Участие в него взеха 45  души, сред които народни представители, представители на местната изпълнителна и законодателна власт, представители на районна прокуратура и съд, неправителствени организации, медии и всички направления на дейност в МВР.

Регионалния форум бе открит от областния управител, след което бяха представени основните изводи и заключения, до които са достигнали СФСМВР в рамките на изпълнение на проект „Най-новото предизвикателство пред достойните условия на труд: управлението на професионалния стрес и риска на работното място“, финансиран от Иновация Норвегия.

След приключване на представянето на предложенията за подобряване на условията на труд и намаляване на професионалния стрес в МВР, се проведе дискусия, в която всички участници взеха активно участие и подкрепиха предложенията на СФСМВР. Те изразиха своите опасения за реализирането на предложенията за устойчива промяна в частта финансова и материална обезпеченост, но се съгласиха, че подобна реформа и промяна е закъсняла и задължителна.