За проектаНачалоНовини

Проведе се заключителна конференция по проект „Най-новото предизвикателство пред достойните условия на труд: управлението на професионалния стрес и риска на работното място“

На 24 ноември 2022 г. в град София се проведе заключителна конференция по проект „Най-новото предизвикателство пред достойните условия на труд: управлението на професионалния стрес и риска на работното място“.

Участие в нея взеха представители на партньорските организации, както и Н.Пр. Почетния консул на Кралство Норвегия – госпожа Венцеслава Янчовска, която в своето изказване оцени приносът, който има проекта не само са подобряване условията на труд, но и за развитието на двустранните отношения между Република България и Кралство Норвегия.

Конференцията се проведе в две части – в първата партньорите по проекта и СФСМВР представиха ключови успехи и сфери за съвместни действия в бъдеще, а втората беше дискусионна и всички участници имаха възможност да споделят своята обратна връзка и да дадат оценка за постигнатите резултати.

В тази част изказвания бяха направени от представителите на политическите партии, КТ „Подкрепа“. БСК, ИП-МВР и др.

Същият ден се проведе посещение на 09-РСПБЗН, където български пожарникари показаха на партньорите от Fagforbundet и КS какви са условията, в които работят и каква е тяхната материална обезпеченост.