За проектаНачалоНовини

Обменна визита на делегация на СФСМВР в Осло

В периода 6 – 7 септември 2022 г., делегация от седем души от СФСМВР посети партньорската организация Fagforbundet, в рамките на проект „Най-новото предизвикателство пред достойните условия на труд: управлението на професионалния стрес и риска на работното място“, финансиран от Иновация Норвегия.

По време на обменната визита бяха представени, както работата на партньорската организация Fagforbundet, така и ключовите елементи на норвежкия модел, които го правят толкова успешен и ефективен. Първият ден включваше представяне на полицейския синдикат, който е част от Unio, както и ролята на общините и работодателите в колективното договаряне, представени от KS.

Вторият работен ден продължи с представяне на дейността и основните предизвикателства пред работата на СФСМВР, както и програмата за борба и превенция на онкологичните заболявания сред пожарникарите в Норвегия. В рамките на обменната визита бе посетена и пожарна станция, където бе показано както оборудването на пожарните автомобили и самите пожарникари, така и всички помещения, които се използват от работещите там.

Делегацията от СФСМВР напари няколко основни изводи и заключения в резултат на проведената обменна визита, които са както следва:

  • Впечатляващо е изключително доброто синдикално покритие в Норвегия, както в процентно отношение, така и в различните качества и роли, в които се представлява  ( държавен, частен сектор, образование) и много доброто профилиране и разграничаване на роли и дейности между отделните синдикални организации.

 

  • По изключително интересен начин е решено представителството на работодателите, за да се спазят изискванията за провеждане на тристранен диалог. Това е практика, която би могла да се приложи в България и МВР, но това изисква дългосрочна работа и конкретни инициативи за промяна на нагласите и отношението на представителите на държавните администрации.

 

  • Впечатляващ е начинът, по който  е развито партньорството между синдикалните организации и механизма, който съществува, за да се  надгради постигнатото от другите социални партньори и преговорите и подобряването на социалните права и придобивки да се основават на  вече съществуваща добра практика. Самият факт, че за нашата обменна визита присъстваше лектор от друг синдикат, поради заявен от СФСМВР интерес за организиране на полицаите в Норвегия, е доказателство за наличието на конструктивизъм и партньорство в отношенията между синдикалните организации в Норвегия.

 

  • Основната промяна в начина на мислене, която трябва да бъде предизвикана в България е осъзнаването от представителите на синдикалните организации, че конкуренцията между тях трябва да се сведе до „състезание“ за идеи в полза на добруването на работниците, както и нагласата, че е необходимо всички заинтересовани страни да бъдат отворени за другите участници, за да се намерят общи решения.
  • Широкото покритие и наличието на допълнителни споразумения, извън КТД, които да гарантират правила в области незасегнати от него е изключителен начин за защита на правата на всички социално-икономически групи.

 

  • От икономическа гледна точка е много интересен и ценен принципа на  икономическо управление осигуряващо благосъстояние на всеки, както и тактически правилното действие преговори по КТД да започват първо да се провеждат за възнагражденията в най-силно  конкуретните сектори, както и принципа резултите от тях, да са решаващ за увеличението на заплатите в в другите сектори.

 

  • Стартиралата от Правителството „Реформа на доверието“, целяща да намали бюрокрацията и да „освободи“ време на професионалистите за тяхната реална работа е инициатива, която със сигурност бихме стартирали в МВР и в България като цяло.

 

  • Програмата за превенция на онкологичните заболявания сред пожарникарите, която изпълняват Fagforbundet, както и статискиата, с която разполагат за заболеваемостта и дългогодишната проследяемост на състоянието на служителите е една от инициативите, които са много важни и ценни за българското МВР и най-малкото, което може да се направи е да започнат разговори между заинтересованите страни по тези теми.

 

 

Разликите между условията на труд и социалния диалог в България и Норвегия са огромни и те не са толкова, заради различното благосъстояние на държавите, а заради разликата в начина на мислене и отношението към служителите. Докато в България, служителите в МВР се третират като инструмент и се считат за лесно заменяеми изпълнители, то в Норвегия  за социалните партньори всеки един човек е важен и за тях е ключов  елемент от създаването на държава на благосъстоянието.