За проектаНачалоНовини

Започва провеждането на 6-те регионални форума

На 28 март 2022 г. ще се проведе първият от предвидените  регионални форума по проект „Най-новото предизвикателство пред достойните условия  на труд: управление на професионалния стрес и риска на работното място”,  реализиран с финансовата подкрепа на  Иновация Норвегия.

Регионалните форуми се провеждат като част от кампанията за публичност на постигнатите резултати и обсъждане на планираните мерки за подобряване на условията на труд в МВР с представители на заинтересованите страни.

 Регионалните форуми има следните цели:

  • Да се представят, обсъдят и подкрепят/отхвърлят от участниците във форумите, изготвената от СФСМВР визия за подобряване условията на труд в МВР.
  • Да се идентифицират специфични за региона проблеми, които да бъдат описани и предвидени при изготвянето и изпълнението на мерките за подобряване на условията на труд.Да се установят обществените нагласи относно политиките за достоен труд.

Предвижда се регионални форуми да се проведат и във Видин, Русе, Пловдив, Бургас и Варна.

Всички форуми ще бъдат проведени в сградите на областните администрации, а за участие са поканени представители на всички политически партии в 47-то Народно събрание ( избрани от съответния многомандатен избирателен район), областни управители, общински кметове, председатели на общински съвет и постоянни комисии към него, районни съд и прокуратура, медии, неправителствени организации и др.

График на провеждане на форумите:

28 март 2022  –  град Благоевград

11 април 2022 – град  Видин

18 април 2022 – град Русе

10 май 2022 – град Пловдив

6 юни 2022 – град Бургас

20 юни 2022 – град  Варна