Начало

Критично се влошава качеството на състава на служителите в МВР

 

Много сериозен е проблемът с критичното влошаване на качеството на състава на служителите в МВР – основно на полицаите. Под това се разбира навлизането на ниско интелигентни хора, някак отсявани по физическа и психическа пригодност. Не липсват примери за това как системата практически отхвърля лица с висока интелигентност или твърде високо образование и развити умения, спрямо средното равнище. На фона на това изобилстват примерите за това как се приемат функционално неграмотни хора и дори такива, които имат връзки или директно произхождат от средите на престъпния контингент.
Интересът към професията намалява непрекъснато, което ясно се вижда от броя на кандидатите за работа в МВР и за образоване в Академията.
СФСМВР проведе изследване на рисковите и стресовите фактори в МВР и анализ на тяхната промяна през последните 5 години. Части от споделените позиции и направени заключения, ще публикуваме под формата на инфографики, които са част от информационната кампания „Стресът и рискът в МВР“.Кампанията се реализира по проект „Най-новото предизвикателство пред достойните условия на труд: управлението на професионалния стрес и риска на работното място“, финансиран от Иновация Норвегия и изпълняван от СФСМВР в партньорство с норвежкия синдикат Fagforbundet.