ГалерияНачалоНовини

Усещането за безправие е често срещано сред служителите.

Един от най-съществените и най-често споделяни проблеми, от служителите в МВР, е усещането им, че нямат права. Те смятат, че права имат всички, които са обект на тяхната работа, но не и те самите. В дискусиите повсеместно изразяват мнението, че се чувстват незащитени от закона и заплашени, че началниците ще ги „хвърлят на кучетата“ и ще се оправдаят с тях във всеки момент, в който им е необходимо, за да запазят себе си от критики или санкции.
СФСМВР проведе изследване на рисковите и стресовите фактори в МВР и анализ на тяхната промяна през последните 5 години. Части от споделените позиции и направени заключения, ще публикуваме под формата на инфографики, които са част от информационната кампания „Стресът и рискът в МВР“.Кампанията се реализира по проект „Най-новото предизвикателство пред достойните условия на труд: управлението на професионалния стрес и риска на работното място“, финансиран от Иновация Норвегия и изпълняван от СФСМВР в партньорство с норвежкия синдикат Fagforbundet.