ВидеоНачалоНовиниРесурси

Стресът и рискът в МВР: вечната реформа!

Какво трябва да се реформира в МВР? Какви са недостатъците на системата? Какво пречи на реформата в МВР? Какво искат работещите в системата? Отговорите можете да видите в настоящото виде, което е част от информационната кампания „Стресът и рискът в МВР“, имаща за цел да „осветли“ проблемите във ведомството и да предизвика обществена дискусия за тяхното решаване. Кампанията се реализира по проект „Най-новото предизвикателство пред достойните условия на труд: управлението на професионалния стрес и риска на работното място“, финансиран от Иновация Норвегия и изпълняван от СФСМВР в партньорство с норвежкия синдикат Fagforbundet. This video is part of the information campaign „Stress and the Risk in the Ministry of Interior“, which aims to „shed light“ on the problems in the ministry and to provoke a public discussion for their solution. The campaign is implemented under the project „Decent work’s latest challenge: risk and stress management „, funded by Innovation Norway and implemented by TUFEMI in partnership with the Norwegian union Fagforbundet