Медийни публикацииНачалоНовини

Регионален форум „Рискът, стресът, националните и регионалните проблеми в МВР: Възможните и устойчиви решения“ се провежда в Русе

Регионален форум „Рискът, стресът, националните и регионалните проблеми в МВР: Възможните и устойчиви решения“ се провежда в Русе днес. Представени бяха резултатите от изследванията, които са проведени по проект „Най-новото предизвикателство пред достойните условия на труд: управление на професионалния стрес и риска на работното място”, реализиращ се с финансовата подкрепа на Иновация Норвегия. Представена бе визията за дългосрочна промяна в МВР, разработена от СФСМВР и консултирана с представители на всички парламентарно представени партии в 47-то НС.

Линк към източника тук.