Начало

Започва провеждане на фокус-групи

На 10 май 2020 г. ще се проведе първата фокус-група за идентидициране факторите, причиняващи стрес в МВР и промяната, която отчитат членовете на СФСМВР през последните 5 години.

Поради обявеното извънредно положение, фокус-групите ще бъдат проведени онлайн, а ако бъде отменено в срокове, които няма да повлияят негативно на изпълнението на дейността, те ще бъдат проведено присъствено.

Графикът на провеждане на онлайн фокус-групи през месец май 2020 г.  е:

1 Бургас 10.05.2020 г.
2 Златоград 11.05.2020 г.
3 София 11.05.2020 г.
4 Варна 13.05.2020 г.
5 Видин 16.05.2020 г.
6 Берковица 19.05.2020 г.
7 Силистра 20.05.2020 г.
8 Сливен 21.05.2020 г.
9 Велино Търново 26.05.2020 г.
10 Плевен 26.05.2020 г.
11 Русе 26.05.2020 г.