ГалерияНачалоНовини

Полицаите са „удобните виновни“

От гледна точка на медиите, участниците в групите смятат, че полицаите са „удобните виновни“. Журналистите н

ямат „нищо лично“ към тях, но на аудиторията и импонира ако полицаите се представят в отрицателна светлина, затова и го правят. Негативните сензации, свързани с МВР и в частност с полицаите се вписват във всеобщата „жажда“ за новини с отрицателен знак, в старата максима Bad news is a good news.
Отрицателният престиж на полицейската професия се дължи от една страна на негативния стереотип като към репресивен орган. От друга обаче се натрупват и други, чисто статусни характеристики – образование и ерудиция, материален статус, влияние в обществото, външен вид и не на последно място – обезпеченост на статуса – законодателна защита и застъпничество от страна на висшестоящите и обществото като цяло.

СФСМВР проведе изследване на рисковите и стресовите фактори в МВР и анализ на тяхната промяна през последните 5 години. Части от споделените позиции и направени заключения, ще публикуваме под формата на инфографики, които са част от информационната кампания „Стресът и рискът в МВР“.Кампанията се реализира по проект „Най-новото предизвикателство пред достойните условия на труд: управлението на професионалния стрес и риска на работното място“, финансиран от Иновация Норвегия и изпълняван от СФСМВР в партньорство с норвежкия синдикат Fagforbundet.